Search

RSS Posts

RSS Comments

Login

 

[虚假身份] Fake Identity

2010-02-23

Fake Identity

image导演:Dennis Dimster
出品:Millennium Films
对白:英语
国家:美国
片长:93 分
分级:R
演员:Val Kilmer | Izabella Miko | Hristo Shopov | Raicho Vasilev | Julian Vergov | Shelly Varod | Valentine Pelka | Didem Erol | Zahary Baharov | Valentin Ganev | Daniel Perrone | Velislav Pavlov | Kenneth Hughes | Harry Anichkin | Hristo Mitzkov
链接http://www.imdb.com/title/tt1290400/
read all »

[再造战士3:重生] Universal Soldier: Regeneration

2010-02-02

Universal Soldier: Regeneration

image导演:John Hyams
出品:Foresight Unlimited
对白:英语
国家:美国
片长:97 分
分级:R
演员:Jean-Claude Van Damme | Dolph Lundgren | Andrei Arlovski | Mike Pyle | Corey Johnson | Garry Cooper | Emily Joyce | Zahary Baharov | Aki Avni | Kerry Shale | Yonko Dimitrov | Violeta Markovska | Stanislav Pishtalov | Marianne Stanicheva | John Laskowski
链接http://www.imdb.com/title/tt1288403/
read all »

[恐怖列车] Train

2009-11-17

Train

image导演:Gideon Raff
出品:Millennium Films
对白:英语
国家:美国
片长:94 分
分级:NC-17
演员:Thora Birch | Gideon Emery | Kavan Reece | Derek Magyar | Gloria Votsis | Todd Jensen | Vladimir Vladimirov | Koyna Ruseva | Valentin Ganev | Ivan Barnev | Nikolay Mutafchiev | Miroslav Emilov | Lina Zlateva | Dilyana Popova | Zahary Baharov
链接http://www.imdb.com/title/tt1015474/
read all »

[御前演出] Command Performance

2009-07-28

Command Performance

image导演:杜夫·朗格 Dolph Lundgren
出品:Nu Image Films
对白:英语、俄语
国家:美国
片长:93 分
分级:R
演员:Dolph Lundgren | Melissa Ann Smith | Hristo Shopov | Dave Legeno | Zahary Baharov | Clement von Franckenstein | Ivaylo Geraskov | Shelly Varod | Katarzyna Wolejnio | Ida Lundgren | Robin Dobson | Raicho Vasilev | Slavi Slavov | James Chalke | Naum Shopov
链接http://www.imdb.com/title/tt1210801/
read all »